Poulan Pro Zero Turn

Poulan Pro Zero Turn

46" cut

19 Horse Power Briggs & Stratton motor

600 hours

$1650